Info voor zwangeren

Bevallingen vinden plaats in het UZA, Wilrijkstraat 10, 2650 Edegem

Hoewel de materniteit van het UZA zoals de naam het zegt, een universitaire materniteit is, begeleiden wij ook een groot aantal ongecompliceerde zwangerschappen. Het is dus perfect mogelijk om op een heel natuurlijke manier in het UZA te bevallen.

Nieuw is het NEMO monitoring systeem. We zijn heel fier het eerste ziekenhuis in Vlaanderen te zijn dat zijn mama’s kan aanbieden veilig gemonitord te worden op een comfortabele manier. Via een pleister op de buik en volledig wireless worden zowel foetale als maternele hartslag alsook de weeën gevolgd. Een flinke comfortverbetering voor onze toekomstige moeders die hierdoor ook veel mobieler zijn en vrij kunnen bewegen tijdens hun arbeid.

Meer info over het NEMO systeem vindt u op www.maguza.be/medisch/p/artikel/hightech-sensor-maakt-bevallen-veiliger

Voor meer info en rondleidingen op de materniteit van UZA kan u terecht op het nummer 03/821-33-50

Verdere informatie vindt u op www.uza.be/rondleiding-op-de-materniteit